Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana

בית אופנה איטלקי יוקרתי שהוקם ב 1985 המותג משלב בתבונה רבה יוקרתיות עם אופנה רחוב מסורת עם חידושים חלום ומציאות מתאפיין בשימוש בחומריפ יוקרתיים והקפדה על הפרטים הקטנים

 

הנחה 40%
Dolce & Gabbana 1268 025

Dolce & Gabbana 1268 025

מחיר יבואן: 1456 ₪
מחיר באתר: 874 ₪
הנחה 40%
Dolce & Gabbana 1268 1254

Dolce & Gabbana 1268 1254

מחיר יבואן: 1456 ₪
מחיר באתר: 874 ₪
הנחה 40%
Dolce & Gabbana 1268 1255

Dolce & Gabbana 1268 1255

מחיר יבואן: 1456 ₪
מחיר באתר: 874 ₪
הנחה 30%
Dolce & Gabbana 1298 01

Dolce & Gabbana 1298 01

מחיר יבואן: 1580 ₪
מחיר באתר: 1106 ₪
הנחה 30%
Dolce & Gabbana 1298 1315

Dolce & Gabbana 1298 1315

מחיר יבואן: 1580 ₪
מחיר באתר: 1106 ₪
הנחה 48%
Dolce & Gabbana 1305 01

Dolce & Gabbana 1305 01

מחיר יבואן: 1518 ₪
מחיר באתר: 793 ₪
הנחה 48%
Dolce & Gabbana 1305 1321

Dolce & Gabbana 1305 1321

מחיר יבואן: 1518 ₪
מחיר באתר: 793 ₪
הנחה 29%
Dolce & Gabbana 1307 1754

Dolce & Gabbana 1307 1754

מחיר יבואן: 1217 ₪
מחיר באתר: 867 ₪
הנחה 25%
Dolce & Gabbana 1307 3148

Dolce & Gabbana 1307 3148

מחיר יבואן: 1217 ₪
מחיר באתר: 913 ₪
הנחה 25%
Dolce & Gabbana 1307 501

Dolce & Gabbana 1307 501

מחיר יבואן: 1217 ₪
מחיר באתר: 913 ₪
הנחה 25%
Dolce & Gabbana 1307 502

Dolce & Gabbana 1307 502

מחיר יבואן: 1217 ₪
מחיר באתר: 913 ₪
הנחה 25%
Dolce & Gabbana 1307 504

Dolce & Gabbana 1307 504

מחיר יבואן: 1217 ₪
מחיר באתר: 913 ₪