Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana

בית אופנה איטלקי יוקרתי שהוקם ב 1985 המותג משלב בתבונה רבה יוקרתיות עם אופנה רחוב מסורת עם חידושים חלום ומציאות מתאפיין בשימוש בחומריפ יוקרתיים והקפדה על הפרטים הקטנים

331287 Dolce & Gabbana 6184

331287 Dolce & Gabbana 6184

מחיר יבואן: 1350 ₪
מחיר באתר: 915 ₪
501/81 Dolce & Gabbana  6147

501/81 Dolce & Gabbana 6147

מחיר יבואן: 1545 ₪
מחיר באתר: 915 ₪
הנחה 47%
Dolce & Gabbana 2205 488/8G

Dolce & Gabbana 2205 488/8G

מחיר יבואן: 1839 ₪
מחיר באתר: 970 ₪
הנחה 13%

Dolce & Gabbana 2220 02/81

מחיר יבואן: 1320 ₪
מחיר באתר: 1150 ₪
הנחה 31%
Dolce & Gabbana 2242 02/13

Dolce & Gabbana 2242 02/13

מחיר יבואן: 1300 ₪
מחיר באתר: 899 ₪
הנחה 31%
Dolce & Gabbana 2242 13348G

Dolce & Gabbana 2242 13348G

מחיר יבואן: 1300 ₪
מחיר באתר: 899 ₪
הנחה 30%
Dolce & Gabbana 2267 02/8G

Dolce & Gabbana 2267 02/8G

מחיר יבואן: 1500 ₪
מחיר באתר: 1050 ₪
Dolce & Gabbana 2294 02/87

Dolce & Gabbana 2294 02/87

מחיר יבואן: 2100 ₪
מחיר באתר: 1300 ₪
Dolce & Gabbana 2296 02/87

Dolce & Gabbana 2296 02/87

מחיר יבואן: 1950 ₪
מחיר באתר: 1070 ₪
Dolce & Gabbana 2296 04/73

Dolce & Gabbana 2296 04/73

מחיר יבואן: 1950 ₪
מחיר באתר: 1070 ₪
Dolce & Gabbana 2296 05/9A

Dolce & Gabbana 2296 05/9A

מחיר יבואן: 1950 ₪
מחיר באתר: 1230 ₪
Dolce & Gabbana 2296 05/AL

Dolce & Gabbana 2296 05/AL

מחיר יבואן: 1950 ₪
מחיר באתר: 1070 ₪