Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana

בית אופנה איטלקי יוקרתי שהוקם ב 1985 המותג משלב בתבונה רבה יוקרתיות עם אופנה רחוב מסורת עם חידושים חלום ומציאות מתאפיין בשימוש בחומריפ יוקרתיים והקפדה על הפרטים הקטנים

הנחה 40%
Dolce & Gabbana 2164 01/8G

Dolce & Gabbana 2164 01/8G

מחיר יבואן: 1670 ₪
מחיר באתר: 1002 ₪
הנחה 50%
Dolce & Gabbana 2205 01/87

Dolce & Gabbana 2205 01/87

מחיר יבואן: 1839 ₪
מחיר באתר: 919 ₪
הנחה 53%
Dolce & Gabbana 2205 488/6E

Dolce & Gabbana 2205 488/6E

מחיר יבואן: 1839 ₪
מחיר באתר: 870 ₪
הנחה 53%
Dolce & Gabbana 2205 488/8G

Dolce & Gabbana 2205 488/8G

מחיר יבואן: 1839 ₪
מחיר באתר: 870 ₪
הנחה 20%
Dolce & Gabbana 2211 02/13

Dolce & Gabbana 2211 02/13

מחיר יבואן: 1250 ₪
מחיר באתר: 1000 ₪
הנחה 24%
Dolce & Gabbana 2211 02/8H

Dolce & Gabbana 2211 02/8H

מחיר יבואן: 1250 ₪
מחיר באתר: 950 ₪
הנחה 20%
Dolce & Gabbana 2211 04/8G

Dolce & Gabbana 2211 04/8G

מחיר יבואן: 1250 ₪
מחיר באתר: 1000 ₪
הנחה 20%
Dolce & Gabbana 2211 12986F

Dolce & Gabbana 2211 12986F

מחיר יבואן: 1250 ₪
מחיר באתר: 1000 ₪
הנחה 57%

Dolce & Gabbana 2214 02/13

מחיר יבואן: 2210 ₪
מחיר באתר: 950 ₪
הנחה 50%
Dolce & Gabbana 2214 02/8G

Dolce & Gabbana 2214 02/8G

מחיר יבואן: 2210 ₪
מחיר באתר: 1105 ₪
הנחה 50%
Dolce & Gabbana 2214 02/D0

Dolce & Gabbana 2214 02/D0

מחיר יבואן: 2210 ₪
מחיר באתר: 1105 ₪
הנחה 50%
Dolce & Gabbana 2214 129813

Dolce & Gabbana 2214 129813

מחיר יבואן: 2210 ₪
מחיר באתר: 1105 ₪