הצהרת נגישות

הצהרת נגישות
  • יש חדר בדיקה מאוחד
  • יש איש קשר: רכזי נגישות עוייד סמעאן זיאד
  • יש חניה נגישה
  • יש רמפה 
  • יש כסא לישיבה לקצרי אומה
  • יש דלפק נמוך וטלפון לחרשים בעסק
  • יש שירותים